Freska - Klášter Chotěšov

 “Po směle klenutém schodišti stoupají premonstrátské řeholnice, vedeny anděly, 

cestou dokonalosti k nebi, kde první dvojici vítá Bůh Otec ve skupině andělů.”

Namaloval F.J. LUX  asi roku1754-1755